Met Moni­toring Bij Tamox­ifen Wordt Vaker Gewenste Bloed­concen­tratie Bereikt

Met Moni­toring Bij Tamox­ifen Wordt Vaker Gewenste Bloed­concen­tratie Bereikt

Stress kan ervoor zorgen dat de frequentie (hoe vaak) en hevigheid van de opvliegers toeneemt. Om dit geneesmiddel goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u meer particulars weet over het medicijn Tamoxifen. Door de hormoongevoeligheid van uw borsttumor heeft de tumor hormoonreceptoren. Deze receptoren proberen een verbinding aan te gaan met oestrogenen.

  • Informeer de patiënt over tekenen van dergelijke ernstige huidreacties en controleer hier nauwlettend op.
  • Dan is het belangrijk dat je samen met de arts de voordelen van anti-hormonale therapie afweegt tegen de bijwerkingen en gevolgen van deze behandeling.
  • Bekijk de bijwerkingen van de medicijnen voor borstkanker.
  • Als er een reden is voor chemotherapie, dan krijg je die behandeling eerst.

Daarbij is vrijen niet los te zien van de emotionele verwerking van borstkanker; bij intiem contact kunnen emoties loskomen. Bij klachten van jeuk, verandering in geur en kleur van vaginale afscheiding, moet u contact opnemen met uw chirurg of verpleegkundig specialist. Zonodig kunnen zij hiervoor een vaginale crème voorschrijven zoals Andriol online kopen Daktarin®. Opvliegers worden veroorzaakt doordat bepaalde gebieden in de hersenen, die verantwoordelijk zijn voor de temperatuurregeling, verstoord worden door het stopzetten van de productie van oestrogeen. Een opvlieger kan een aantal seconden tot vele minuten duren en gaat vaak vergezeld met een verhoogde hartslag en transpireren.

Pijn

Bij deze behandeling krijg je medicijnen die ervoor zorgen dat je deze hormonen minder aanmaakt. Of dat hun invloed op de kankercellen minder groot wordt. Wij geven geen persoonlijke gegevens (met medicijngebruik) dooraan derden.

Geneesmiddeleninformatiebank

Gelijktijdig gebruik met sterke inductoren van CYP3A4 (zoals carbamazepine, fenytoïne, rifampicine en sint-janskruid) kan de concentratie van tamoxifen verlagen. Gelijktijdig gebruik met oestrogenen (bv. orale anticonceptiva) vermijden vanwege wederzijdse vermindering van werkzaamheid. Voor de behandeling van hormoongevoelig mammacarcinoom staat op richtlijnendabase.nl de geldende behandelrichtlijn borstkanker. Voorbeelden van aromataseremmers zijn anastrozol (meerdere merknamen), letrozol (meerdere merknamen) en exemestaan (Aromasin®). Het medicijn is een pill dat je dagelijks inneemt.

Na drie maanden bleek seventy nine procent van de patiënten een endoxifenspiegel van minimaal 16 nmol/liter te hebben behaald. “Dit was een vergelijkbaar resultaat met uitkomsten van eerdere studies. Patiënten met een te lage spiegel werd geadviseerd 30 of 40 mg tamoxifen te gebruiken dan wel om te switchen naar een aromataseremmer. Na zes maanden was bij 89 procent van de patiënten de spiegel sixteen nmol/liter of hoger. Bij de overige patiënten lukte het niet om de endoxifenspiegel hoog genoeg te krijgen, bijvoorbeeld doordat ze een poor metabolizer waren. Tamoxifen heeft een anti-oestrogene werking op mammaweefsel door verhindering van de binding van natuurlijk oestrogeen aan de oestrogeenreceptor.

Fulvestrant krijg je through een maandelijkse injectie. Dit medicijn schrijft de arts alleen voor bij uitgezaaide borstkanker. Als je nog in de vruchtbare leeftijd bent, krijg je medicijnen die de werking van je eierstokken tijdelijk stilleggen. Die injectie wordt elke 1 tot 3 maanden herhaald.Er zijn verschillende LHRH-agonisten beschikbaar. De bekendste zijn goselerine (Zoladex®), buselerine (Suprefact®), leuproreline (Lucrin®) en triptoreline (Decapeptyl®). In plaats van medicijnen kun je er ook voor kiezen om je eierstokken met een operatie te verwijderen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *